Crkve oko Petrinje mjesta su obnove, uznesenja i radosnog istraživanja

NE PROPUSTITE

Petrinja je grad s bogatom poviješću i kulturom, a crkve su sastavni dio njezine kulturne baštine. U Petrinji se nalaze brojne crkve koje su važne ne samo vjernicima, već i kao kulturna baština grada. U ovom članku predstavit ćemo neke od najznačajnijih crkava u Petrinji.

Župna crkva Sv. Lovre
Župna crkva Sv. Lovre nalazi se u središtu grada, na glavnom gradskom trgu. Izgrađena je u 18. stoljeću, a tijekom godina je doživjela nekoliko obnova. Unutrašnjost crkve ukrašena je brojnim slikama i skulpturama, a posebno je zanimljiva kapela s relikvijama Sv. Florijana.

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije
Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije nalazi se u Gornjoj Petrinji, izvan središta grada. Izgrađena je u 18. stoljeću, a tijekom godina je doživjela nekoliko obnova. Unutrašnjost crkve ukrašena je slikama i skulpturama, a posebno je zanimljiva kapela s relikvijama Sv. Roka.

Crkva Presvetog Trojstva
Crkva Presvetog Trojstva nalazi se u središtu grada, uz župnu crkvu Sv. Lovre. Izgrađena je u 19. stoljeću, a unutrašnjost crkve ukrašena je freskama i skulpturama. Crkva ima nekoliko kapela, a posebno je zanimljiva kapela sv. Franje Asiškog.

Franjevačka crkva Sv. Antuna Padovanskog
Franjevačka crkva Sv. Antuna Padovanskog nalazi se u središtu grada, u blizini župne crkve Sv. Lovre. Izgrađena je u 17. stoljeću, a tijekom godina je doživjela nekoliko obnova. Unutrašnjost crkve ukrašena je slikama i skulpturama, a posebno je zanimljiva kapela s relikvijama Sv. Antuna Padovanskog.

Crkva Sv. Nikole
Crkva Sv. Nikole nalazi se u središtu grada, na Trgu kralja Tomislava. Izgrađena je u 18. stoljeću, a tijekom godina je doživjela nekoliko obnova. Unutrašnjost crkve ukrašena je slikama i skulpturama, a posebno je zanimljiva kapela s relikvijama Sv. Nikole.

Ove crkve su samo neke od mnogih crkava koje se nalaze oko Petrinje i vrijedi ih posjetiti.